Exempel på uppdrag ...

Januari 2019

Storytelling när försäkringen prövas

En försäkring prövas först när olyckan är framme. Vi har tagit fram tio berättelser om hur försäkringar fungerar när de verkligen fungerar. Uppdragsgivaren är ett av de större försäkringsbolagen som vill berätta sina kunders historier i stället för att skicka ut avtalstexter. Historierna används i utbildningssammanhang och som marknadsföring

November 2018

Pedagogik för omsorgschefer

På den årliga chefsdagen talade vi på temat Fem Nycklar till givande pedagogk. 150 viktiga ledare inom äldreomsorg lyssnade och diskuterade hur man når fram i en bransch med höga krav på kommunikation och ledarskap.  Arrangören var forskning- och utvecklingsorganisationen Nestor, som jobbar för att förbättra vård och omsorg i Stockholm.  

Maj 2018

Kreativt skrivande

En spännande dag med duktiga skribenter hade vi på uppdrag av branschföreningen Sveriges Kommunikatörer.  Att berätta, välja ord som känns och hitta en egen stil var ämnnen på agendan. De redan kreativa kommunikatörerna som drabbades av utbildningen fick tips om hur deras organisationer skulle kunna utveckla sin kommunikation med kreativt skrivande ... och de lämnade utbildningen som än mer kreativa och modiga skribenter.

December 2017

Tonalitet i livsmedelsbranschen

Under hösten har vi haft 12 utbildningar i Sveriges avlånga land där chefer, gruppchefer och teamledare har deltagit för att slipa språket i en växande organisation. Att få en enhetlig stil - en så kallad tonalitet - var syftet för vår uppdragsgivare. Numera är tonen personlig, rak och engagerad.

September 2017

Språk gör skillnad

Vetenskap för vetgiriga är temat för en rad föreläsningar på Stockholms stadsbiblioteket under hösten. Först ut var föreläsningen Språk gör skillnad med Suzanne Rosendahl.  Hur mår det svenska språket och hur sköter vi om det? Flera intressanta frågor om vårt språk diskuterades denna kväll. Här ligger en länk.  

Augusti 2017

Bra omsorg kräver tydliga budskap

Forskning och utvecklingsföretaget Nestor, som jobbar för att förbättra vård och omsog om våra äldre, hade sin årliga kickoff i slutet av augusti. På agendan stod utveckling och där fick vi bidra med kunskaper om budskapsstrukturer och tonalitet som gör skillnad.

Juni 2017

Takt och ton i språket

Denna rubrik var temat för dagen, då Förvaltningsavdelningens på Stockholms universitet hade sin årliga våravslutning. På agendas fanns storier, korsspråkande och pussyhat. De drygt 200 medarbetarna fick kunskaper och hur språket förändras och tips om hur språket påverkar.

Februari 2017

Södertälje stärker föreningslivet

Att möta ungdomar med speciella behov var temat i Södertälje stadshus denna februarikväll när vi återigen pratade om hur hur man kan inkludera barn och ungdomar i föreningslivet. Metoden är att SPÖKA. Ett femtiotal föreningar närvarade och diskuterade. Nu ska Södertälje-föreningarna se till att ALLA får vara med på hockeyträning, på konfirmationslägret i barngymnastik, i ridklubben och i schackklubben - de med speciella behov kan vara de som behöver allra mest.

December 2016

Det går att få med ALLA

Prova-på-verksamhet, kravlösa träningspass, kompisstödjare, superstrukturerade träningspass, fadderskap, ny föreningskultur, kombinerad läxläsning och träning - allt detta är exempel på hur idrottsföreningar gjort för att få fler barn och ungdomar att träna regelbundet.  Det går alltså att inkludera fler i idrotten. Det finns ännu fler exemepl i Riksförbundet Attentions förstudie som vi arbetat med under detta år.

Oktober 2016

Rappare budskap till handlaren

Nytt projekt i livsmedelsbranschen. Att förbättra kommunikationen mellan handlare och moderbolag är utmaningen. Vad vill handlaren veta, hur vill den veta och vad ska handlaren göra med informationen. Målet är att hitta budskap och ton som bidrar till bättre affärer både i den lilla butiken och på stormarknaden.  

Juli 2016

Bättre press om ost och senap

Kommer ni ihåg raketosten? Den tillverkades av Kavli som fortsätter att göra ost, senap, dressing, såser  med mera. Ett sätt att marknadsföra produkterna är att skriva smarta pressmeddelanden. Det har kommunikatörerna på Kavli fått träna på under tre förmiddagar. Vi kan inte ta åt oss äran av raketosten men vi har bidragit till rappare pressmeddelanden på Kavli. Testa gärna Johnny´s senap med ölsmak!

Juni 2016

Ett stadsbyggnadskontor som ger och tar kritik

300 medarbetare på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har lärt sig mer om hur man ger och tar emot konstruktiv kritik. Allt för att skapa en öppnare och rakare tonalitet. Medarbetarna workshopade en hel dag under vår ledning. Göteborgs Improverk hjälpte ockå till under dagen genom att gestalta kommunikationens kraft.

April 2016

Populärvetenskap om geografi

På geografiska institutionen på Stockholms universitet bedriver studenterna fältstudier, nu är de på väg till  Georgien för att studera miljö och natur på plats. Studenterna ska sedan redovisa sina kunskaper i form av populärvetenskapliga artiklar. Vi är med och lär ut hur man förvandlar vetenskap till intressant populävetenskap och coachar deras skrivande.

November 2015

Idrottsprojektet blir verklighet

Idrott för alla är målet med Attentions satsning på att fler med ADHD och andra diagnoser ska få vara med och idrotta. Vi har i samarbete med Attention gjort en förstudie som nu beviljats medel från Allmänna Arvsfonden. Ett treårigt samverkansproåjekt med två kommuner startar nästa år. Äntligen!

Juni 2015

Starta eget på Eductus

På Eductus finns det polpulära utbildningar för entreprenörer som ska starta eget - allt från målerier, byggkonsulterier, food-trucks, redovisningsbyråer till gym och healingverksamhet. Vi träffar de driftiga entreprenörerna och utbildar dem i kommunikationens betydelse för småföretagare.

Maj 2015

Pedagogik på Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket har haft kurser i Pedagogik och Retorik. Vi var där och bidrog med seminarier och övningar, så att deras medarbetare blir säkrare på att framträda och förmedla budskap.

April 2015

Kollektivavtal är bra

PTK tycker att kollektivavtal är viktigt även för mindre företag. Vi har hjälpt till genom att sktiva om detta. Syftet är förstås att ännu fler företag ska förstå hur smart, tryggt och ekonomiskt vettigt det är att teckna kollektivavtal.

Augusti 2014

Språk och kommunikation på UKÄ

Universitetskanslerämbetet har upphandlar språk- och kommunikationstjänster. Och Communicato blev en av de utvalda leverantörena. Givetvis ser vi fram emot att få bistå denna myndighet med klar, tydlig och rapp kommunikation.

Maj 2014

Retorik på IHM

På IHM Business School får de blivande Företagssäljarna just nu en intensikurs i Retorik. De får lära sig att använda de retoriska verktygen både i tal och skrift och de talar, skriver och analyserar i rask takt och med stort engagemang. Retoriken som de gamla grekerna hittade på fungerar lika bra idag för dessa unga marknadsförare. Det är ett rent nöje för oss att få undervisa och guida de driftiga IHM-arna i denna sköna konst.

December 2013

Miljökonsekvenser åt Trafikverket

Mälarbanan är ett av alla infrastrukturprojekt som Trafikverket driver. Innan man börjar bredda Mälarbanan och bygga nya spår måste man ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till boende och till miljöer av särsiklt ekologiskt eller kulurellt intresse. Detta kan vara buskage där fåglar och småvilt brukar husera, sjöar där man brukar bada eller cykelvägar som är viktiga transportlänkar. Under december månad ägnade vi några dagar åt att språkgranska Mälarbanans miljökonsekvensbeskrivning åt Trafikverket. Ett viktigt jobb.

Oktober 2013

Från ord till handling på Förenade Liv

Det är inte helt ovanligt att ett företags värderingar bara är en slags läpparnas bekännelse. På Förenade Liv, ville man inte ha det så. Under hösten har man därför vässat sina värderingar, dammat av dem och testat dem. Och vi på Communicato fick tillsammans med Jacobson kommunikation driva en seminarieserie, där vi prövade värderingarna. Syftet var att träna medarbetarna på att agera efter värderingarna och resultatet blev en uppfräschad och användbar Förenade Livsstil. Ett nyttig uppdrag i en kommunikativt mogen organisation.

Augusti 2013

Uppsägningar måste också granskas

Företaget AS3 har tagit fram en utmärkt bok om Uppsägningsprocessen. Boken heter Uppsägning - med respekt och nya perspektiv. och den är skriven främst för HR-branschen och  personalansvariga. Boken innehåller flera intressanta beskrivningar av uppsägningsprocesser. Vi har språkgranskat boken så att detta viktiga ämne nu är glasklart.

Maj 2013

Dolda utmaningar

Hur bemöts unga med adhd i idrottsvärlden? Och hur kan man som tränare och förening stötta ungdomar med särskilda behov?
Det skulle Centrum för idrottsforskning ta reda på. Och vi på Communicato fick uppdraget. Resultatet är boken Dolda utmaningar.
Här intervjuas såväl unga idrottare med osynliga funktionshinder, som tränare, föräldrar och forskare. Skriften ger inspiration, tips
och råd, och syftet är att se till att fler ska få möjlighet att hitta sin idrott.
Kan beställas från SISU.

Januari 2013

Studie för Attention gav treårsprojekt

Hur ska krimnella med ADHD få stöd och hjälp efter frigivningen? Det var frågan som Riksförbundet Attention ville ha svar på i våras. Communicato gjorde en kvalitativ studie som landade i en rad kreativa idéer. När Allmänna Arvsfonden trodde på idéerna och valde att finansiera ett treårigt projekt, var uppdraget slutfört för Communicatos del. Den 18 januari var det uppstartsmöte för frigivningsprojektet och nu är det dags för  Riksförbundet Attention att realisera idéerna, så att kriminella med ADHD får ett mer relevant stöd vid frigivningen.

December 2012

Seminarium för kulturfolk på Eductus

Nu har vi genomfört vårt tredje seminarium på Eductus. Där har vi diskuterat budskap och smart kommunikation med en grupp kulturarbetare. Eductus är ett utbildningsföretag, som finns på 50 platser och utbildar människor som är på väg till nya uppdrag.

Oktober 2012

Broar på Trafikverket

Communicato har ett ramavtal med Trafikverket, vilket innebär att vi utför olika typer av språkvårdstjänster åt Trafikverket. Just nu redigerar vi en brokonstruktionshandbok, som ska vara klar i årsskiftet

Maj 2012

Ny bok om kommunikation

Helt omskriven utgåva av boken Journalistik, reklam och Information har kommit från pressarna. Boken tar upp kommunikation och information inom både privat och offentlig sektor. Och i boken kopplas aktuella kampanjer till nya medier och kommunikationsstrategier. Författargruppen består av Bo Bergström, Lars Peterson, Åke Pettersson och Suzanne Rosendahl på Communicato. Boken ges ut på Liber och riktar sig främst till samhällsvetare på gymnasieskolan och högskolan.

Juni 2012

Akademikerförbundet slipar tonen

Nu har vi gjort ännu en tonalitetsundersökning. Denna gång är det Akademikerförbundet SSR som mätt sin kommunikation. De har hittat sina huvudbudskap och ”sin” speciella röst. Under hösten 2012 kommer Akademikerförbundets medarbetare också att utbildas i effektiv kommunikation så att deras röst hörs ännu tydligare i mediebruset.

Februari 2012

Studie för Attention klar

Vi har under hela 2011 arbetat med studie åt Riksförbundet Attention. Syftet med rapporten är att tydliggöra vilken form av stöd intagna med ADHD och andra NPF-diagnoser behöver efter frigivning.  Förstudien har gjorts i form av en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med målgruppen och med de som arbetar med målgruppen. Sammanlagt har 51 personer intervjuats. Och nu är studien äntligen klar. Attention hoppas med denna studie att få stöd från Allmänna Arvsfonden för ett längre projekt med att stötta kriminella efter frigivningen.

November 2011

Lantmännens tonalitet

Nu har Communicato fångat in Lantmännens språk och budskap i en tonalitetsundersökning.  Under hösten 2011 kommer vi också att utbilda cirka 80 av Lantmännens chefer och kommunikatörer i språk och tonalitet så att de talar och skriver i tydlig Lantmannastil. Allt för att Lantmännen ska effektivisera sin kommunikation och bli en än tydligare röst. Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 35 000 svenska lantbrukare och har fler än 10 000 anställda, som arbetar med produkter och tjänster "från jord till bord".

Augusti 2011

Kommunikation på Leimdörfer

Nu har vi utbildat medarbetare på företaget Leimdörfer i språk och kommunikation. Ett tiotal medarbetare har slipat på ord och budskap under sex halvdagar. Vi har också tagit fram en språkguide som ska stötta medarbetarna på Leimdörfer när de ska kommunicera om fastigheter och affärer. Leimdörfer är en ledande finansiell rådgivare vid fastighetsrelaterade transaktioner i Norden.

Maj 2011

Historier på Riksbyggen

Riksbyggen har fyllt 70 år och firat detta bland annat med boken Röster från en rörelse som innehåller 13 historier om människor som bor, arbetar och samverkar med företaget Riksbyggen. Det handlar om boende, föreningsliv, brevlådor, grodor, miljö, kooperation och drömmar. Ett exempel på hur storytelling kan användas för att sprida budskap och värderingar.

Mars 2011

Barnsäkerhet åt Boverket

Communicato har ett ramavtal med Boverket och under våren har vi granskat flera rapporter åt verket. Barnsäkra byggnader, Rumslig utvecklingsplanering och Radon i inomhusmiljö är exempel på rapporter som vi granskat åt Boverket.

Januari 2011

Boken Samtal som utvecklar i 59 000 ex!

Den praktiska samtalshandboken Samtal som utvecklar, skriven av Marika Ronthy och Suzanne Rosendahl, fick plats nummer fem i topplistan över svensk ledarskapslitteratur. Boken har fram till 2011 sålts i 59 000 exemplar. Boken köps i bokhandeln.