Våra ambassadörer

Suzanne Rosendahl

Grundare och vd för Communicato AB.Språkkonsult och skribent som startat och drivit företaget sedan 1989. Hennes specialitet är vassa kommunikationsanalyser och precisa formuleringar. Hon är en efterfrågad föreläsare inom språk- och kommunikationsområdet och hon undervisar på Stockholms universitet och på IHM Business School. Suzanne har även skrivit fackböcker och läromedel inom sitt område.

Ernst Ödmansson

Civilingenjör och ledarskapskonsult. Hans styrka är att driva förändringsprocesser i komplexa verksamheter. Med sin tydliga ledarstil skapar han motivation och snabba resultat. Han har arbetat med utveckling av verksamheter och organisationer inom den privata och offentliga sektorn samt i det politiska systemet.

Emilia Emtell

Språkkonsult och skribent. Emilia arbetar med språkfrågor inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Hon har lett mängder av inspirerande skrivkurser och granskat otaliga utredningar och rapporter. Allt med målet att skapa begriplig och effektiv kommunikation. Emilia är också en efterfrågad lärare, bland annat på Stockholms universitet.

Lars Sandberg

Projektledare, journalist och skådespelare. Lars är en driftig och kreativ mediakille, med ett starkt socialt engagemang. Han har bland annat arbetat som mediapedagog, eventprojektledare och varit med och startat den ideella kulturföreningen TeaterVerket. Idag bedriver han bland annat en förstudie för att se hur man kan stödja intagna med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder vid deras frigivning.

Calle Peyron

Civilekonom och varumärkesstrateg. Hans specialitet är att bygga och vårda varumärken. Calle är också en populär lärare i strategisk varumärkesutveckling vid IHM Business School och på Berghs School of Communication. Han är dessutom styrelseledamot i olika ägarledda företag, bl.a. Delicard AB.