Om Communicato

Vision

Organisationer där ord och handling går hand i hand och bidrar till samförstånd.

Affärsidé

Vi tar fram praktiskt användbara ord, texter, skrifter, böcker och utbildningar inom språk och kommunikation.
Ord ska vägas inte räknas, är vår ledstjärna