Sex steg till smart kommunikation

1. Börja bakifrån!

Inför varje en kommunikationsinsats – tänk baklänges! Vad ska resultatet bli? Vad ska målgruppen göra, veta och känna efter kommunikationsinsatsen? Därefter funderar du på tid, plats, avsändare, budskap, medieval etc.

2. Sluta informera

Det är tron som försätter berg, inte information. Berätta istället för att informera och låt människor dra sina egna slutsatser. Få mottagarna att tro på något. Informationsinmatning fungerar bara på datorer.

3. Koppla ord till handling

Orden måste stämma med verkligheten om de ska vara trovärdiga. Att tala om kvalitet, service och moral är en sak, men medarbetare och kunder måste uppleva de vackra orden även i handling om orden ska betyda något.

4. Samtalet är vägen!

Skiftande verklighetsbilder är inte ovanligt. Samtal är ett oöverträffat verktyg när det gäller att ena människor. Med samtal kan man upptäcka hur uppfattningar går isär och med samtal kan man enas om en gemensam utgångspunkt och kanske om ett gemensamt mål.

5. Orden spelar roll!

Ord och kommunikation är inte neutrala verktyg. Ord fungerar som en social markör, de kan användas för att markera grupptillhörighet, yrke, bakgrund och status. Ord är makt. De kan användas för att briljera, manipulera fördunkla eller för att sprida kunskap, få kontakt, förstå och bli förstådd.

6. Testa din kommunikation!

Ofta förstår människor annat än det man menar. Märkligt! Därför kan man behöva precisera sin åsikt eller klargöra sin avsikt. Undvik missförstånd genom att be andra sammanfatta eller exemplifiera vad du menar!