Våra böcker

SAMTAL SOM UTVECKLAR, författare Marika Ronthy och Suzanne Rosendahl, är en praktisk handbok om samtalets unika möjlighet att förändra och skapa samförstånd hos såväl individer som organisationer.
Låt denna bok bli din rådgivare i samtalsfrågor! Boken har blivit en klassiker som hittills sålts i 52 000 exemplar.

Boken ges ut av Liber och köps i bokhandel.

TEXT, författare Petersson, Pettersson och Rosendahl, handlar om språk och skrivande. Språkets form och funktion samt skrivprocessen bildar utgångspunkten. Därefter diskuteras olika texttyper och skrivstrategier.

Boken ges ut av Liber och köps i bokhandeln, via Liber 040-25 86 00 eller på www.liber.se

INFORMATION OCH REKLAM, författare Bergström, Petersson, Pettersson och Rosendahl, ger grundläggande kunskaper i information, kommunikation, marknadsföring och reklam.

Boken ges ut av Liber och köps i bokhandeln, via Liber 040-25 86 00 eller på www.liber.se.

UNDER TAKÅSARNA I GAMLA STAN författare Suzanne Rosendahl, ger en annorlunda och spännande bild av Stockholms äldsta stadsdel. Gamla stan är ett självklart turistmål och ett historiskt minnesmärke med ett betydelsefullt kulturarv, där människor har levt i närmare tusen år. Men det är samtidigt en modern och levande stadsdel där människor bor och verkar idag. I den här boken möter du några av dem som bor och verkar i denna speciella miljö.

Förlaget Gamla stans Pärla. Pris: 170 kronor inkl. moms. Beställs enklast via mejl till info@communicato.se.

TRE PERSPEKTIV PÅ LEDARSKAP Tre perspektiv på Ledarskap, författare Ernst Ödmansson, är ett praktiskt verktyg för dig som vill bli bättre på att leda dig själv och andra. Utifrån de tre perspektiven: självinsikt, kommunikation och handlingskraft förklaras grunderna i ledarskap på ett kortfattat och tydligt sätt. Materialet ger en överblick över vedertagna ledarskapsteorier samt många praktiska tips för det egna ledarskapet. Ernst Ödmansson är civilingenjör, verksam som organisationskonsult. Han har mångårig ledarerfarenhet från såväl svenska som utländska verksamheter.

Pris 150:- inkl. moms. Beställs enklast via mejl till info@communicato.se.

NIO NYCKLAR TILL GIVANDE PEDAGOGIK. Av Anna Blomquist och Gunnel Midow. I denna skrift får du nio nycklar som underlättar inlärning. Skriften vänder sig till dig som behöver pedagogiska kunskaper för att utbilda, informera, presentera, övertyga eller uppmuntra.

Pris 145:- inkl. moms. Beställs enklast via mejl till info@communicato.se.