Det här kan vi
  • Kommunicera smart
  • Förtydliga tonaliteten
  • Skriva texter som förändrar
  • Välja ord som gör skillnad
  • Utbilda så att individer växer
  • Slipa på värderingar och kultur

Skriva - fånga tankar och idéer!

Att skriva och förklara är vår grundkompetens. Vi har skrivit rapporter, utredningar, böcker, presentations-broschyrer, styrdokument och riktlinjer. Vi har fångat upp berättelser (storytellat) spökskrivit, gjort utbildningsmaterial, artiklar och reportage. Och allt skriver vi utifrån vår ledstjärna - Ord ska vägas inte räknas.
   Att fixa till texter - granska, redigera, sammanfatta och bearbeta - ingår också i vår repertoar.

Tonalitet - vad säger ni och hur?

Ska språket vara lättsamt, trevligt, akademiskt, saäljande, precist eller förtroendeingivande? Ska vi vara jag eller vi? Ska vi säga de, dom, han, hon eller hen? Uppfattas vi som vi tror? Fungerar vår ton på webbplatsen? Når vår röst fram? Just det kan vi ta reda på. Kommunikationen är en del av företagets kultur och bör stämma med företagets idé, vision och värderingar. Vi kan undersöka er tonalitet och ge er organisation en tydlig röst i mediebruset.

Värderingsprövning - lev som ni lär!

Gör era värderingar till mer än vackra ord genom att pröva dem och se till att de lyser igenom i all kommunikation. I vår utbildning Värderingsprövning får medarbetarna lösa aktuella kommunikationsproblem och utvärdera resultatet. Genom att agera i specifika situationer får deltagarna uppleva hur värderingarna kan underlätta vardagens kommunikativa utmaningar.