Vår historia

För 2 500 år sedan

Det här med kommunikation och begriplighet är inget nytt. Redan för 2 500 år sedan funderade den kinesiske filosofen Konfucius på ordens makt. Konfucius pläderade för korrekta benämningar som stämmer med verkligheten. När Konfucius fick frågan om vad som var viktigast av allt att värna om svarade han "Språket så klart".

Konfucius tyckte att ord skulle väljas noga och betydelser skulle analyseras och förankras, så att de stämde. En god idé som är lika viktig än idag för alla kommunikationschefer och informatörer.

1989

Företaget Communicato grundades av språkkonsulten Suzanne Rosendahl 1989 och började arbeta i Konfucius anda. Sedan dess har otaliga texter, böcker och broschyrer formulerats och många kursdeltagare i företag, organisationer, på universitet och affärsskolor, har fått insikter om språk och kommunikation.

Och idag – 2015

Det pratas om nya medier, bloggar, klarspråk och tonalitet. Det finns fortfarande många ord att väga. Uppdragen på Communicato sträcker sig från korrekturläsning åt Boverket, via tonalitetsprojekt på Lantmännen och storytellinguppdrag på Statens fastighetsverk till undervisning på Stockholms universitet.

Exempel på uppdragsgivare

Akademikerförbundet SSR, Arbetsmiljöverket, AS3, Boverket, Catella, Centralbadet, Eductus, Enact, Ekonomistyrningsverket, IFL/Handelshögskolan, IHM Business School, Leimdörfer, Lantmännen, Novus, Prevent, PTK, Riksbyggen, Riksförbundet Attention, Scan, Statens fastighetsverk, Stockholms läns landsting, Stockholms universitet, Swedbank, PricewaterhouseCoopers, Trafikverket.