Vår sajt byggs om ...

men vi finns kvar och jobbar med att:

 
Skriva och redigera texter som når fram.
Utbilda i språk, tonalitet och skrivande.
Föreläsa om språkets kraft och makt.