Sagt om oss ...


"På Moderna Museet jobbar vi kontinuerligt med att sprida konst och konstupplevelser till våra besökare och då behöver vi språklig precision och stark tonalitet i alla kanaler. 
Vi visste att Suzanne Rosendahl på Communicato sedan tidigare lyckats att få hela organisationer att förstå nödvändigheten av en samlad strategi gällande språk och tonalitet. Hon satte i gång en utbildning hos oss som blev väldigt lyckad. Framför allt förstod hon att museets olika avdelningar har olika syn på språk och tonalitet.Till vår glädje entusiasmerade Suzanne alla våra medarbetare och numera har vi en mycket öppnare dialog och förståelse vad de olika avdelningarna behöver. Inte minst har vi nu riktlinjer för tonaliteten. Suzannes förmåga  att inspirera och sprida klartänkt kunskap om ord, språk och budskap har gjort oss till ett tydligare museum."

John Peter Nilsson
Kommunikativ museistrateg, t.f. Kommunikationschef Moderna Museet


Ett exempel ...

Föreläsning av Suzanne Rosendahl på Statsbiblioteket i Stockholm

Språk gör skillnad! - Stockholms universitet


Tidigare uppdragsgivare ...

Akademikerförbundet SSR & Arbetsmiljöverket & Boverket & Catella & Centralbadet & Centrum för idrottsforskning & Eductus & Enact & Ekonomistyrningsverket & Förenade Liv & Handelshögskolan & Högskolan i Skövde & IHM & Kulturhuset/Stadsteatern & Leimdörfer & Lantmännen & Moderna Museet & Novus & Nyköpings kommun & Prevent & PTK & Riksbyggen & Riksförbundet Attention & Scan & SIDA & Statens fastighetsverk & Stockholms läns landsting & Stockholms universitet & Swedbank & PricewaterhouseCoopers & Trafikverket & Trelleborgs kommun